Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ”Janpas” Renata Pastucha

43-419 Zamarski, ul. Gumieńska 6, tel. 605 121 451

Firma rodzinna PHU Janpas Renata Pastucha powstała w 1987 roku pierwotnie zajmując się skupem metali kolorowych oraz transportem. W 2005 wyspecjalizowała się w recyklingu tworzyw sztucznych głównie odpadowych preform PET i uzyskiwaniu z tych tworzyw wysokiej jakości przemiałów.

Wspólnie z naszymi Partnerami realizujemy najistotniejszy cel naszej firmy jakim jest ochrona środowiska naturalnego i wzrost świadomości ekologicznej

Przetwarzamy:

PET, PP, PE, PS, HDPE, LDPE, ABS

Naszą działalność koncentrujemy na wytwarzaniu regranulatów i przemiałów tworzyw sztucznych z odpadów poprodukcyjnych i opakowaniowych powstałych w różnych branżach. Ponadto wykonujemy usługi: kruszenia, mielenia i regranulacji tworzyw sztucznych dbając o zadowolenie klientów.